מיקום
קיבוץ קבוצת יבנה
יעוד
בית אבות
יזם
קבוצת יבנה
הקמת מבנה המיועד לבית האבות של הקיבוץ.
רחוב העמל 14
ת.ד 251 אשקלון
טל. 08-6717773
פקס. 08-6717775
שם מלא
טלפון
דוא"ל