פרוייקטים שבוצעומגוריםחדר בקרה – ק.צ.א.א

מיקום
ק.צ.א.א. אשקלון
יעוד
משרדים
יזם
ק.צ.א.א
מבנה בקרה ושליטה לרבות ייצור ואספקת ארונות ומתקני ריהוט המשולבים ומתאימים לדרישות מערכת התקשורת.
רחוב העמל 14
ת.ד 251 אשקלון
טל. 08-6717773
פקס. 08-6717775
שם מלא
טלפון
דוא"ל