מיקום
אשקלון
יעוד
משרדים ותעשיה
יזם
חב' O.T.I.D
מבנה משרדים ראשי המיועד לניהול, שליטה ובקרה למתקן תחנת ההתפלה הגדולה בישראל, וכן לתחנות חשמל ומיתוג במתחם המתקן.

 

רחוב העמל 14
ת.ד 251 אשקלון
טל. 08-6717773
פקס. 08-6717775
שם מלא
טלפון
דוא"ל