מיקום
שכונת מגדל, אשקלון
יעוד
משרדים ומסחרי
יזם
חב' אליתור בעמ
מבני משרדים ומסחר, הנמצא במקום מרכזי לעסקים.
רחוב העמל 14
ת.ד 251 אשקלון
טל. 08-6717773
פקס. 08-6717775
שם מלא
טלפון
דוא"ל