float1
יצחק אטיאס חברה לעבודות בנין בע"מ הינה חברה המתמחה בביצוע פרוייקטים למגורים, תעשיה, משרדים וכיוצ"ב. ניהול החברה על-ידי מר יצחק אטיאס, שלו ניסיון כקבלן עוד משנת 1979 הקנו לחברה שם נרדף לאיכות, אמינות, יכולת ביצועית המשלבת טיב ביצוע גבוה ביותר ומעל הכל יחס ושירות ללקוחות החברה.

כרמי יצחק

נותרו דירות לאכלוס מיידי בפרוייקט כרמי יצחק, אשקלון.
לשיווק: 052-4810099

מרכז מסחרי אשקלון

החלה הההשכרה למרכז מסחרי בשילוב משרדים.
לפרטים בשיווק
08-6717773
052-4810099

החלה ההרשמה

לפרויקט היוקרתי "אטיאס על הפארק" בשכונת נווה ים ד,אשקלון.
פרטים במרכז השיווק 052-4810099

נפתחה דירה לדוגמא

נפתחה דירה לדוגמא בפרויקט "כרמי יצחק", ברנע אשקלון

רחוב העמל 14
ת.ד 251 אשקלון
טל. 08-6717773
פקס. 08-6717775
שם מלא
טלפון
דוא"ל
בניית אתרים