• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
float1
יצחק אטיאס חברה לעבודות בנין בע"מ הינה חברה המתמחה בביצוע פרוייקטים למגורים, תעשיה, משרדים וכיוצ"ב. ניהול החברה על-ידי מר יצחק אטיאס, שלו ניסיון כקבלן עוד משנת 1979 הקנו לחברה שם נרדף לאיכות, אמינות, יכולת ביצועית המשלבת טיב ביצוע גבוה ביותר ומעל הכל יחס ושירות ללקוחות החברה.

אחוזת יצחק – נתיבות

נפתחה דירה לדוגמא בפרוייקט הדגל של נתיבות
לשיווק 053-5456666

כרמי יצחק

החלה המכירה בפרוייקט כרמי יצחק, אשקלון.
לשיווק: 052-4810099

מרכז מסחרי אשקלון

החלה המכירה למרכז מסחרי בשילוב משרדים.
לפרטים בשיווק
08-6717773
052-4810099

נאות יצחק שלב ג'

נותרו דירות אחרונות בפרויקט נאות יצחק שלב ג' אכלוס מיידי
פרטים במרכז שיווק 052-4810099

אחוזת יצחק – נתיבות מערב

החלה המכירה לפרויקט אחוזת יצחק במערב נתיבות
אכלוס 11/2015
פרטים במרכז שיווק 053-5456666.

החלה ההרשמה

לפרויקט היוקרתי "אטיאס על הפארק" בשכונת נווה ים ד,אשקלון.
פרטים במרכז השיווק 052-4810099

נפתחה דירה לדוגמא

נפתחה דירה לדוגמא בפרויקט "נאות יצחק" שלב ג'

רחוב העמל 14
ת.ד 251 אשקלון
טל. 08-6717773
פקס. 08-6717775
שם מלא
טלפון
דוא"ל